O mne

Chránená dielňa

Vážená spoločnosť,

sme chránená dielňa, ktorá ponúka unikátny sortiment služieb pre náhradné plnenie pre firmy s 20 a viac zamestnancami.
Od apríla 2007 nám bol Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priznaný štatút chránenej dielne v oblasti počítačové a súvisiace činnosti.

Využite možnosť zadania zákazky pre našu spoločnosť, čo je dokonca lacnejšie, ako samotná ponuka (v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, prípadne s možnosťou odobratia výrobkov alebo služieb v zmysle § 64a citovaného zákona).

S úctou

Bc. Marián Cap - FRESH MEDIA


Mobil: +421 918 48 10 33
Mail: obchod@freshmedia.sk

Lipová 16/3
075 01 Nový Ruskov – Veľký Ruskov
IČO: 43549748
DIČ: 1077727255
Chránené pracovisko č. 1/§57/2007/NP II

Správa zariadení a sietí
Softvérová podpora

www.ZahradaSoSrdcom.sk

Firemná identita na mieru

vizitky, bannery a ine tlačoviny
www.VazimSi.sk

Firemná identita na mieru

tlačoviny a social média
Správa zariadení a sietí
Softvérová podpora
www.VulcanoPizzeria.sk

Firemná identita na mieru

Web
Marketing
Identita
Print

www.ZelenyNovyRuskov.sk

Firemná identita na mieru

Web
Marketing
Identita
Print

Správa zariadení a sietí
Softvérová podpora
www.BuboStyle.sk

Aplikácia podľa požiadaviek klienta

AGE MANAGER umožňuje evidenciu nákupu a predaja tovaru od výrobcu k zákazníkovi. Systém pre každé prístupové práva ponúka rôzne zobrazenie záznamov, funkcie ktoré umožňujú automatické prepočty, vytváranie dokumentov(fakturačný modul), automatické nastavovanie stavov v akom sa proces nákupu/skladovania/výroby/predaja nachádza.

Aplikácia podľa požiadaviek klienta

AGE Spediter je určená na spracovanie agendy špeditérskych firiem zameraných na kamiónovú prepravu. Program umožňuje evidovať transportné objednávky, vytvárať faktúry, evidovať došlé dokumenty atď. Rýchle vyhľadávanie podľa zadaných požiadaviek. Sledovať zisky špeditérov rozdelených na teamy. Párovanie došlých faktúr s už existujúcimi avízami od dopravcov.
Správa zariadení a sietí
Softvérová podpora

Lucid.sk

Firemná identita na mieru


Web
Marketing
Identita
Print
Správa zariadení a sietí
Softvérová podpora
Mgmexpress.sk

Firemná identita na mieru

Web
Marketing
Identita
Print

Správa zariadení a sietí
Softvérová podpora
www.Kamelot.sk

Firemná identita na mieru


Web
Marketing
Identita
Print

Správa zariadení a sietí
Softvérová podpora
oac.mgmexpress.sk

Firemná identita na mieru


Web
Marketing
Identita
Print

Správa zariadení a sietí
Softvérová podpora
www.NovoSeed.eu